VÄLKOMMEN TILL ALBONA BOKFÖRING & REDOVISNING

Din Redovisningsbyrå i Göteborg och Partille

Ett företag anpassat för era behov
inom ekonomi och redovisning

Albona Redovisning Göteborg är en fristående redovisningsbyrå som strävar efter att leverera kvalificerade redovisningstjänster, företagsekonomisk rådgivning samt skatterådgivning till små och medelstora företag inom alla branscher.

Hur kan vi hjälpa dig?

För att driva ett framgångsrikt företag krävs det att man har goda rutiner och verktyg för att skapa en fungerande ekonomi. Med Albona Redovisning AB som partner får du personlig service och stöd utifrån ditt företags behov. Vi erbjuder heltäckande hjälp för alla typer av verksamheter.

Låt oss sköta din EKONOMI!

I vår mycket engagerade redovisningsbyrå, är den personliga kundservice mycket viktigt.

Eftersom dina bekymmer är centrala för oss, tar vi vår tid för dig. Sätt dina dokument och problem i våra händer!

Tjänster

Kom igång med din bokföring & redovisning!

Redovisning

Löpande bokföring

Den är vanligaste tjänsten som vi erbjuder våra kunder och är måste för alla som bedriver näringsverksamhet. Enligt bokföringslagen måste alla företag bokföra alla affärshändelser och andra bokföringsposter. Vi hjälper Er med redovisningen t.ex. registrerar fakturor, inbetalningar, leverantörsfakturor, utbetalningar, manuella verifikationer m.m.

Momsredovisning

Alla företag som bedriver verksamhet måste redovisa momsen för Skatteverket (månad, kvartal eller år). Momsredovisningen bygger på den löpande bokföringen. Vi hjälper Er med uppläggning av Er löpande redovisning så att momsredovisningen blir korrekt

Redovisning av arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter ska redovisas till Skatteverket i en skattedeklaration varje månad. Den bygger på den löpande löneredovisningen och utbetalda bruttolöner. Vi hjälper Er med uppläggning av Er löpande löneredovisning så att redovisningen blir korrekt.

Bokslut, Årsredovisning

Vi hjälper till med att upprätta årsbokslut och årsredovisning enligt bokföringslagen

Deklaration m.m.

som lämnas till Skatteverket en gång per år. Vi håller oss uppdaterade med ändringar och nyheter inom skatterätt så du kan vara säkert att du betalar rätt skatt.

Budget (resultat, likviditet och balans)

Resultat-, balans & likviditet budget/prognos

Vi hjälper till att göra en budget som är ett hjälpmedel åt företaget för att följa upp sina intäkter/inkomster/inbetalningar och kostnader/utgifter/utbetalningar, för att avgöra vad som krävs för att nå sina mål.

Ekonomistyrning med kalkyler

Ekonomistyrning med nyckeltalanalys ger Er ett bättre beslutsunderlag och hjälper Er att driva företag lönsammare och framförallt att se vad som kan förbättras inom verksamhet.
De vanligaste nyckeltalen är:SoliditetKassalikviditetAvkastningsgradAvkastning på det egna kapitalet

  • Soliditet
  • Kassalikviditet
  • Avkastningsgrad
  • Avkastning på det egna kapitalet
Lönehantering

Löner med kontrolluppgifter

Vi hjälper Er varje månad med uppläggning av lönespecifikationer och bokföring av utbetalda löner. Alla arbetsgivare ska en gång per år lämna kontrolluppgifter för sina anställda. Vi hjälper med det också att skicka till både anställda och Skatteverket

Bolagsbildningar

Vi hjälper Er med nyregistrering hos Bolagsverket och Skatteverket samt vi ger goda råd utifrån Era förutsättningar om vilken bolagsform passar bäst just för Er. Vi hjälper till också att komma i gång med företaget.

Fakturering

Vi hjälper Er också med fakturering till kunder i samband med försäljning av en vara eller tjänst.

Ekonomisk och Skatterådgivning

Rådgivning av olika slag är viktiga arbetsuppgifter för oss. Vi ger värdefulla råd och analyserar av din verksamhet. Vi har erfarenhet inom ekonomi och skatterätt.

Albona Online Faktura

Fakturering & Offerter via Internet

Vi erbjuder en lättanvänd och smart tjänst till alla företag som har behov av fakturering eller offerthantering.
Tjänsten är helt gratis. Du väljer själv om du vill betala för ett premiumkonto.

Skapa Gratiskonto

Information