Albona och GDPR

Viktig information till dig som kund! 

Albona och GDPR

Viktig information till dig som kund! 

Den 25 maj träder en ny EU-förordning gällande hantering av personuppgifter i kraft. Det är en både viktig och positiv förändring som ger oss som individer bättre kontroll över de uppgifter som sparas om oss.Vi följer den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR är ett bindande juridiskt verktyg som syftar till att skydda individers rättigheter med hänsyn till deras personliga data och träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR skyddar alla EU medborgares personuppgifter. Några av rättigheterna innebär att de registrerade personerna ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Registrerade har också rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.  Vi registrerar och hanterar personuppgifter i de fall då det krävs för att vi ska kunna leverera en fungerande tjänst och bra upplevelse till dig, eller för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag.  Du har enligt GDPR rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.  Vi är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi hanterar om dig som kund och besökare. Om du som kund vid din användning av de tjänster vi tillhandahåller behandlar personuppgifter är kunden personuppgiftsansvarig och vi är personuppgiftsbiträde. Kunden skall, utan begränsning, hålla oss skadelös från alla former av skador och förluster som vi lider som en följd av kundens bristande fullgörande av sina skyldigheter enligt GDPR.  Om du vill framföra klagomål som rör vår hantering av personuppgifter är Datainspektionen den tillsynsmyndighet du ska vända dig till

Information